Conversationele Hypnose De Structuur van Creativiteit


Ontdek Jouw Trance Van Oneindige Mogelijkheden 

Schiet Uit Het Denken En In De Trance Van Oneindige Mogelijkheden 

This is your Video Unit!

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Je leert:

- hoe je uit oude patronen schiet en dat bij anderen doet 

- vastgeroeste denkgewoonte doorbreekt

als een rivier net nee een aardbeving of is het een cultuur schok 


- humor al genezingsmiddel


- metaforen en ericksoniaanse hypnose


- tijds vervorming in ervaringen - mind bending language ruimte, identiteit, energie, materie, tijd

- het opnieuw creatief maken van jezelf en anderen 

- feesten met de rechter hersenhelft - in the right brain terecht komen 


symbolisch taalgebruik - wie ben je....wanneer....je op je BEST bent...


beladen vragen positief, sturend, trance inducerend, leer momenten veroorzakend, diepe reflectie 


positief beladen vragen 


ontdek transitie metaforen

oplossings metaforen

propbleem metaforen lente zomer herfst winter 


out-of-the-box 


verhalen als pil voor therapeutische veranderingeneen probleem is psychologisch

een probleem is symbolisch 

een problem is neurologisch 

een probleem is een gevolg van een oorzaak 

een problem is een mogelijkheid 

een problem is een deur

een probleem is een oplossing in vermomming

een probleem is perceptie

een propbleem is net echt


of niet…de trant van oneindige mogelijkheden


uit het denken geschoten  


en ouf-of -the-box … wees daar en leer…

raak opnieuw creatief … en zie nu vanaf afstand datgene 

wat er was …wanneer ben je zoals dat …? en vergeet niet ... de les te onthouden...This is your content unit title

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A collection of Unique Selling Points

Mind Bending Language 

This unit makes a perfect suit for a USP. In this area you have room for a description

Ericksoniaanse Metaforen 

This unit makes a perfect suit for a USP. In this area you have room for a description

Symbolisch taalgebruik

This unit makes a perfect suit for a USP. In this area you have room for a description