arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, betalingsregelingen en klachtenprocedures.

1. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, is en blijft vertrouwelijk voor ons opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. De NLP Life Academy deelt deze informatie niet met derden.

2.1 De betalingsvoorwaarden is dat de klant het bedrag betaalt voor de opleidingen beginnen. Tenzij de opleidingen in termijnen worden betaald.

2.2 Er is geen restitutie mogelijk voor privé sessies en coaching na aanvang van de sessies.

3. Het is mogelijk om de opleidingen in 4, 6 of 8 maandelijkse termijnen te betalen. Dit moet overeengekomen zijn met de NLP Life Academy. Deze termijnen dienen dan op de overeengekomen data betaald te worden.

4. De betaling word uitsluitend via paypro.nl gedaan. In een uitzondering kan via bank overgemaakt worden aan de NLP Life Academy op rekeningnummer van de ABN AMRO: NL98ABNA0433832169. Dit moet overeengekomen zijn met de NLP Life Academy. 

5. Dit gaat per factuur die u opgestuurd krijgt per post of email. Ook kunt U via de website automatisch betalen bij veilig goedgekeurde betaalsystemen.

6. Het contract duurt 8 dagen zoals de opleidingen, tenzij anders overeengekomen. In het geval van maandelijkse termijnen stopt het contract bij de laatste termijnbetaling.

7. De cursus gaat niet door bij ziekte van de docent.

8. Annulering is mogelijk tot 48 uur van te voren. In dit geval krijgt de klant 30% procent van het betaalde bedrag terug.

9. De 30% procent is voor het gehele bedrag van de cursus.

10. De klant heeft een bedenktermijn van 14 dagen nadat de klant zich heeft aangemeld voor de cursus om kosteloos te annuleren.

11. Wanneer de klant een klacht wilt indienen dan is dat alleen schriftelijk mogelijk. De klacht kan worden opgestuurd naar:

NLP Life Academy
Bleijenburg 29
2511 VC Den Haag.

De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld door de eigenaar van de NLP Life Academy, Dhr. M. Groenendal. Zodra uw klacht binnen is krijgt U binnen een week schriftelijke reactie van uw ontvangst van de klacht. Op de klacht word daarna uiterlijk binnen 4 weken gereageerd. Het kan zijn dat er een onafhankelijke derde bij de klachtenprocedure word betrokken. Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer er verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend;
eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Er kan eventueel bij een onopgeloste situatie van de klacht, een derde neutrale persoon bij gehaald worden. In dit geval mevrouw F. Staal. GZ Psychologe te Den Haag.

12. Wanneer tijdens de certificering van de opleiding blijkt dat een onderdeel onvoldoende beheerst word door de klant dan kan deze dag kosteloos worden ingehaald op een ander tijdstip.


13. Na aanmelding van de deelnemers voor de opleidingen worden de persoonlijke gegevens bewaard en niet met derden gedeeld.

14. Reeds betaalde termijnen voor opleidingen en van het IAPCH jaarprogramma zijn niet terug te vorderen nadat deze zijn voldaan.

14. Al het uitgegeven materiaal van de NLP Life Academy en de Hypnotherapie Academie Nederland is intellectual property van Martijn Groenendal. Deze kennis, informatie mag niet worden gedeeld met anderen. De gecertificeerde NLP opleidingen zijn inclusief uitleg, demonstratie en persoonlijke begeleiding van alle NLP communicatievaardigheden. Het copyright van het studiemateriaal berust in handen van de NLP Life Academy. 
De student van de opleiding is de eigenaar van de uitgedeelde trainings manual die bij aanvang van de training zal worden uitgereikt.